การซักด้วยน้ำยา 6 ขั้นตอน


ขั้นที่ 1

น้ำยาเสริมด่าง


ขั้นที่ 2

น้ำยาซักผ้าเครื่อง


ขั้นที่ 3

น้ำยาฟอกผ้าสีและผ้าขาว


ขั้นที่ 4

น้ำยาขจัดคราบไขมัน


ขั้นที่ 5

น้ำยาล้างสารเคมีเจอปนผ้า


ขั้นที่ 6

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

พร้อมด้วยระบบ FEED

ใช้เครื่องเซตระบบในการจ่ายน้ำยาทุกตัวตามเวลาและปริมาณที่ต้องการอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาบุคลากรใส่น้ำยาไม่ตรงเวลาและไม่ตามปริมาณที่วางมาตรฐานไว้

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

Play Video
Close Menu